Освітній процес

        21 Серпня 2020              Коментарі Вимкнено до Освітній процес

Школа І – ІІІ ступенів № 289 Дарницького району м. Києва

НАКАЗ

12.04.2022                                                      м. Київ                                                                  № 34

Про затвердження рішення педради

«Організоване завершення

2021/2022 навчального року»

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 р. № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. № 290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року» в умовах воєнного стану

НАКАЗУЮ:

 1. По першому питанню «Закінчення навчального року» педагогічним працівникам школи:
  • Закінчити 2021-2022 навчальний рік у школі не пізніше 31 травня 2022 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту») відповідно до структури 2021-2022 навчального року.
  • Вручити документи про здобуття освіти здобувачами освіти 9, 11 класів 15 червня 2022 року на відповідних зборах. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам безпеки з дотриманням протиепідемічних заходів. Класним керівникам 9-х, 11 класів Морській Н.М., Шевченко О.В., Степановій В.М. надати графік вручення документів про освіту до 10.06.2022.
  • Вжити заходів щодо виконання освітніх програм, навчальних програм та навчального плану за рахунок ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної навчальної діяльності учнів, додаткових консультацій з використанням технологій дистанційного навчання та внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування з предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану для забезпечення якісного виконання програм без урахування показників з кількості днів.
  • Звернути увагу на необхідність психологічної підтримки дітей, у тому числі після завершення навчального року. Використовувати відповідні матеріали, які розміщено на сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти.
  • Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією та організувати проведення консультацій у дистанційному режимі;
 2. По другому питанню «Оцінювання учнів» педагогічним працівникам школи:
  • Здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт, результатів навчання здобувачів освіти з використанням технологій дистанційного навчання.
  • При здійсненні оцінювання за ІІ семестр зараховувати всі оцінки, які отримав учень упродовж цього семестру незалежно від місця навчання: у закладі, де навчався до російського вторгнення; у закладі, де навчається зараз за місцем тимчасового перебування; у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат. В окремих випадках (відсутності результатів оцінювання з об’єктивних причин, у тому числі у відсутності в учнів з певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів; у разі проведення понад 50% уроків з певного предмета у дистанційному форматі; під час оцінювання предметів варіативної складової), оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та10 класів здійснювати не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано».
  • Річне оцінювання здійснювати на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Під час виставлення річної оцінки мають враховуватися динаміка особистих результатів навчання учня (учениці) з предмета та сформованість в учня (учениці) уміння застосовувати набуті знання.
 3. По третьому питанню «Оформлення шкільної документації» педагогічним працівникам:
  • Провести оформлення шкільної документації згідно вимог до 31 травня 2022.
  • Свідоцтва досягнень учнів 1-4-х класів, табелі навчальних досягнень учнів 5-8-х, 10-х класів заповнити до 20 травня 2022 року.
  • Видавати здобувачам освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або місце проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами, та здобувачам освіти з тимчасово окупованих територій за відсутності задокументованих результатів оцінювання за І семестр свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні», за результатами річного оцінювання.
 4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Товстенко Л.А.:
  • Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів, громадськості з питань закінчення навчального року.
  • Розмістити даний наказ на сайті школи.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                                                Тетяна ПЛУГОВА

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Протокол № 56

засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 07.08.2020

Регламентні пропозиції, адаптивний карантин

Коментування зачинено.